PD/DSPS

PD/DSPS - úvodní informace

Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Po vložení vyhotovené PD nebo DSPS dojde k automatické kontrole a o výsledku kontroly budou registrovaní uživatelé informováni e-mailem.