Dokumentace sítě

Přihlášení k aplikaci

1. Autorizovaný projektant

Vstup pro projektanty zpracovávající investiční akce ČEZ Distribuce, a. s.

2. Neautorizovaný projektant

Vstup pro projektanty zpracovávající ostatní investiční akce.