Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Úvod

Sdělení o existenci sítí

Informace o průběhu sítí a poloze zařízení pro žadatele z řad investorů a veřejnosti od společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma.

Dokumentace sítě

Digitální data pro potřeby projektantů investičních akcí společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. (autorizovaný projektant) a ostatních projektantů (neautorizovaný projektant).

Data o poloze technické infrastruktury

Data o poloze technické infrastruktury společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. pro pořizovatele územně analytických podkladů.

PD/DSPS

Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Úložiště dat

Zde jsou uložena data týkající se jednotlivých žádostí podaných na tomto portále.