Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Úvod

Sdělení o existenci sítí

Informace o průběhu sítí a poloze zařízení pro žadatele z řad investorů a veřejnosti od společností ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services a Telco Infrastructure. Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma.

Dokumentace sítě

Digitální data pro potřeby projektantů investičních akcí společností ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services a Telco Infrastructure (autorizovaný přístup) a ostatních projektantů (neautorizovaný přístup).

Data o poloze technické infrastruktury

Data o poloze technické infrastruktury společností ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services, Telco Pro Services a Telco Infrastructure pro pořizovatele územně analytických podkladů.

PD/DSPS

Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce.

Úložiště dat

Zde jsou uložena data týkající se jednotlivých žádostí podaných na tomto portále.

Portál PEPO

Zadání požadavku na vypnutí, zajištění, případně další služby na zařízení distribuční soustavy, výběr zařízení z mapy, komunikace s techniky ČEZ Distribuce a sledování stavu požadavků. Je určen zhotovitelům investičních akcí a oprav pro společnost ČEZ Distribuce.

Portál MPV

Portál pro přípravu a evidování dokumentů majetkoprávního projednávání ve fázi projektování a po realizaci investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Elektronický stavební deník ESD

Portál pro elektronické vedení stavebního deníku akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.