Sdělení o existenci sítí

Identifikace žadatele

Typ uživatele
Jméno *
Příjmení *
*) položky označené hvězdičkou jsou povinné!

Zájmové území pro sdělení najděte zadáním adresy nebo přiblížením nad mapou a upřesněte pomocí nástrojů pro práci s mapou (přiblížení, oddálení, posun). Pečlivě zakreslete polygon (grafické vymezení zájmového území), pro který bude sdělení o existenci sítí zpracováno.

Krok 1. Zadejte adresu (obec, ulice...), nebo katastrální území a číslo parcely včetně podlomení.

Adresa Katastr

Zadejte souřadnice ve formátu

šířka: ° ' ''     délka: ° ' ''     

Krok 2. V mapovém okně zakreslete pomocí nástrojů v horní části mapového okna hranice zájmového území formou polygonu (může být zakresleno až 10 polygonů, omezení velikosti jednotlivého polygonu je 700 x 700 m). Jedním kliknutím ukotvíte lomový bod polygonu, zákres celého polygonu pak ukončíte dvojklikem.

 

Typ žádosti *
Název stavby *
Způsob doručení *
E-mail *
Sítě ČEZ ICT Services, a. s.
Sítě Telco Pro Services, a. s.
Sítě ČEZ Distribuce, a. s.
Sítě Telco Infrastructure, s.r.o
*) položky označené hvězdičkou jsou povinné!
Dle novely č. 350/2012 Sb. Stavebního zákona (183/2006 Sb.) je vlastník technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services a. s., Telco Pro Services, a. s. a Telco Infrastructure, s.r.o) oprávněn požadovat od 1. 1. 2013 na žadateli náklady spojené s poskytnutím dat (např. ceny nosičů dat, nákladů na doručení...).
Typ uživatele
E-mail
Obec
Městská část
Ulice
PSČ
Popisné číslo
Orientační číslo
Název stavby
Důvod žádosti
Způsob doručení
Sítě ČEZ ICT Services, a. s.
Sítě Telco Pro Services, a. s.
Sítě ČEZ Distribuce, a. s.
Sítě Telco Infrastructure, s.r.o

Odesláním této žádosti bere žadatel na vědomí, že informace o síti společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a/nebo Telco Infrastructure, s.r.o. jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a Telco Infrastructure, s.r.o. Odesláním této žádosti bere žadatel dále na vědomí, že informace o síti společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a/nebo Telco Infrastructure, s.r.o. jsou důvěrnými informacemi těchto společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Žadatel bere na vědomí, že s daty získanými prostřednictvím tohoto portálu musí nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavuje postihu ve smyslu platné právní úpravy.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s. subjektu údajů na požádání poskytne.

Souhlasím s podmínkami odeslání žádosti

Vaše žádost byla přijata.