Portál externích požadavků na vypnutí, zajištění zařízení DS (PEPO)

Zde zhotovitelé investičních akcí a oprav pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. zadávají požadavky na vypnutí, zajištění, případně další služby na zařízení distribuční soustavy a sledují stav vyřízení.

Portál umožňuje zadání elektronického požadavku, včetně výběru vypínaného zařízení DS v GIS, který bude využit pro plánování prací na zařízení DS.

Funkcionality portálu obsahují hlídání lhůty pro podání požadavků, jednoznačnou evidenci požadavků, zajištění obousměrné informovanosti o stavu požadavku mezi žadatelem a provozovatelem distribuční soustavy. Důležité stavy požadavku jsou zasílány žadatelům do emailu.

Data o sítích společnosti ČEZ Distribuce, a. s. poskytovaná prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Současně jsou informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Žadatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.