Portál externích požadavků na vypnutí, zajištění zařízení DS (PEPO)

Informace pro uživatele