Sdělení o existenci sítí

Zde můžete podat žádost o sdělení o existenci sítí společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a Telco Infrastructure, s.r.o. a sledovat stav jejího vyřízení.

Sdělení v elektronické podobě jsou poskytována zdarma prostřednictvím tohoto portálu a mají stejnou právní váhu jako sdělení zaslaná poštou v tištěné podobě.

Žadatel při vytvoření žádosti o sdělení vyznačí nad mapovým podkladem své zájmové území, které je pro zpracování žádosti rozhodující.

Informace o sítích společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Telco Pro Services, a. s. a/nebo Telco Infrastructure, s.r.o. poskytované prostřednictvím tohoto portálu, jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s., společnosti Telco Pro Services, a. s. a společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Současně jsou tyto informace poskytované prostřednictvím tohoto portálu důvěrnými informacemi uvedených společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., společnost ČEZ ICT Services, a. s., společnost Telco Pro Services, a. s. a společnost Telco Infrastructure, s.r.o. garantují správnost, úplnost, přesnost, aktuálnost a platnost údajů poskytnutých výhradně prostřednictvím tohoto portálu. Data nabízená jakýmkoli způsobem jinými stranami nejsou výše uvedenými společnostmi nijak ověřována ani garantována.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s. subjektu údajů na požádání poskytne.