Sdělení o existenci sítí

Identifikace žadatele

Typ uživatele
Jméno *
Příjmení *
Captcha *
*) položky označené hvězdičkou jsou povinné!

Zájmové území pro sdělení najděte zadáním adresy nebo přiblížením nad mapou a upřesněte pomocí nástrojů pro práci s mapou (přiblížení, oddálení, posun). Pečlivě zakreslete polygon (grafické vymezení zájmového území), pro který bude sdělení o existenci sítí zpracováno.

Krok 1. Zadejte adresu (obec, ulice...), nebo katastrální území a číslo parcely včetně podlomení

Adresa Katastr

Zadejte souřadnice ve formátu

šířka: ° ' ''     délka: ° ' ''     

 

Typ žádosti *
Název stavby *
Způsob doručení *
E-mail *
Sítě ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.
Sítě ČEZ Distribuce, a. s.
*) položky označené hvězdičkou jsou povinné!
Dle novely č. 350/2012 Sb. Stavebního zákona (183/2006 Sb.) je vlastník technické infrastruktury (ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services a. s. a Telco Pro Services, a. s.) oprávněn požadovat od 1. 1. 2013 na žadateli náklady spojené s poskytnutím dat (např. ceny nosičů dat, nákladů na doručení...).
Typ uživatele
E-mail
Obec
Městská část
Ulice
PSČ
Popisné číslo
Orientační číslo
Název stavby
Důvod žádosti
Způsob doručení
Sítě ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.
Sítě ČEZ Distribuce, a. s.

Odesláním této žádosti bere žadatel na vědomí, že informace o síti společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s. jsou obchodním tajemstvím společnosti ČEZ Distribuce, a. s., společnosti ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s. Odesláním této žádosti bere žadatel dále na vědomí, že informace o síti společností ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s. a/nebo Telco Pro Services, a. s. jsou důvěrnými informacemi těchto společností a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Žadatel bere na vědomí, že s daty získanými prostřednictvím tohoto portálu musí nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavuje postihu ve smyslu platné právní úpravy.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

Od žadatele není vyžadován souhlas s touto informací pro zahájení nebo založení žádosti SES do systému.

Souhlasím

Vaše žádost byla přijata.