Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Kontakty

Zákaznické požadavky:

Dotazy na připojení, vytýčení kabelů, činnosti v ochranných pásmech a ostatní požadavky nesouvisející s přístupy a technickými problémy viz níže zasílejte na info@cezdistribuce.cz.

Požadavky na přístupy:

Moduly Dokumentace sítě, PD/DSPS, PEPO a MPV:
Modul Data o poloze technické infrastruktury (ÚAP – územně analytické podklady pro kraje a ORP):

Technické problémy při zadávání žádostí:

Sdělení o existenci sítí:
Data o poloze technické infrastruktury (ÚAP – územně analytické podklady pro kraje a ORP):
Nahrání projektové dokumentace (PD) ke kontrole, SAP část projektové dokumentace (pro smluvní zhotovitele staveb ČEZ Distribuce):
Export dat pro neautorizované i autorizované přístupy (PD a DSPS), GIS část projektové dokumentace a nahrání DSPS ke kontrole (pro smluvní zhotovitele staveb ČEZ Distribuce):
Portál PEPO:
Portál MPV: