Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Kontakty

Požadavky na přístupy:

Moduly Dokumentace sítě, PD/DSPS a PEPO:
Modul Data o poloze technické infrastruktury (UAP):

Technické problémy při zadávání žádostí:

Sdělení o existenci sítí:
Data o poloze technické infrastruktury (UAP):
Nahrání PD ke kontrole, SAP část projektové dokumentace:
Export dat pro autorizované (PD a DSPS) a neautorizované přístupy, GIS část projektové dokumentace, nahrání DSPS ke kontrole:
Portál PEPO: