Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Kontakty

Zákaznické požadavky:

Dotazy na připojení, vytýčení kabelů, činnosti v ochranných pásmech a ostatní požadavky nesouvisející s přístupy a technickými problémy viz níže zasílejte na info@cezdistribuce.cz.

Požadavky na přístupy:

Moduly Dokumentace sítě, PD/DSPS, PEPO a MPV:
Modul Data o poloze technické infrastruktury (ÚAP – územně analytické podklady pro kraje a ORP):
Elektronický stavební deník (ESD):
Přístup ke konkrétnímu ESD deleguje odpovědný technik ČEZ Distribuce, a. s. – bude na vás vygenerován notifikační e-mail, pozvánka do ESD. Až po obdržení této pozvánky je technicky možné provést registraci do ESD dle následujících kroků.
a) Musíte požádat o zřízení IPD (unikátní identifikační údaje pro každou osobu – stavby vedoucího). Instrukce pro získání najdete ZDE.
b) Dále se musíte přes ESD přihlásit volbou „Produkční MEPAS - externí uživatelé“ a dokončit registraci. Instrukce najdete ZDE.

Technické problémy při zadávání žádostí:

Sdělení o existenci sítí:
Data o poloze technické infrastruktury (ÚAP – územně analytické podklady pro kraje a ORP):
Nahrání projektové dokumentace (PD) ke kontrole, SAP část projektové dokumentace (pro smluvní zhotovitele staveb ČEZ Distribuce):
Export dat pro neautorizované i autorizované přístupy (PD a DSPS), GIS část projektové dokumentace a nahrání DSPS ke kontrole (pro smluvní zhotovitele staveb ČEZ Distribuce):
Portál PEPO:
Portál MPV:
Portál Elektronického stavebního deníku (ESD):
Před nahlášením problému je nutná komunikace s odpovědným technikem ČEZ Distribuce, a. s.
Pokud nepomůže, obraťte se na e-mail esd@cezdistribuce.cz.
PS: Do těla e-mailu vždy uvádějte:
 • Identifikace uživatele:
  • Externí (login e-mail).
  • Interní (KPJM).
 • Název stavby nebo PM zakázky.
 • Typ aplikace:
  • Webová aplikace – PC/NB.
  • Mobilní aplikace – Android.
  • Mobilní aplikace – iOS.
 • Detailní popis problému (včetně PrintScreen obrazovek aplikace, atd.).