Geoportál

Geoportál Skupiny ČEZ poskytuje informace o průběhu sítí a poloze zařízení

Elektronický stavební deník

Zde zhotovitelé akcí pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. zpracovávají v elektronické formě stavební deníky dle rámcové dohody.
Elektronický stavební deník (ESD) splňuje legislativní požadavky dle platných právních předpisů v České republice. Zjednodušuje a zvyšuje transparentnost procesu vedení stavebních deníků, umožňuje Zadavateli i Zhotoviteli stavby sledovat aktuální průběh prací, a tedy i efektivněji provádět stavební kontrolu. ESD je možné používat na mobilních platformách Android a iOS.
Dodavatelé nejsou oprávněni poskytnout, předat, sdělit, využít, zpřístupnit, či jiným způsobem poskytnout získaná data třetím osobám bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.